15 Ağustos 2013 Perşembe

Pythonda Listeler, Tüpler, Sözlükler

Listeler, birden fazla değerin tutulabildiği veri tipleridir . Listelere eleman eklenip çıkartılabilir. İndeksleme sıfırdan başlar. Tanımlarken köşeli parantez [] kullanılır.

Tüpler, listelere benzer ancak içindeki değerleri değiştiremeyiz.Tanımlarken () parantez kullanırız. Ancak parantez kullanmasak da birden fazla elemana sahip her yeni değişken, Python'da tüp olarak algılanır.

Sözlükler ise anahtar değer çiftlerinden oluşur. Süslü parantez {} ile tanımlanır.

Küçük örneklerle aralarındaki farkları daha iyi anlayalım.

>>> liste = ['ilkbahar','yaz','sonbahar','kis']
>>> liste
['ilkbahar', 'yaz', 'sonbahar', 'kis']

liste elemanlarına erişirken:
>>> liste[1]
'yaz'

>>> liste[2:4]
['sonbahar', 'kis']

>>> liste[-2]
'sonbahar'
---------------------------------------------------------------------------------------------

>>> tup = ('canakkale','18','mart','universitesi')
>>> tup
('canakkale', '18', 'mart', 'universitesi')

>>> tup2 = "gs","fb","bjk"
>>> tup2
('gs', 'fb', 'bjk')
>>> type(tup2)
<type 'tuple'>

>>> (tp1, tp2, tp3) = ("1","2","3")
>>> tp1
'1'

tüp içindeki elemanlara erişirken:
>>> tup[1]
'18'----------------------------------------------------------------------------------------------

>>> sozluk = {'adi': 'aybuke', 'soyadi': 'ozdemir'}
>>> print sozluk
{'soyadi': 'ozdemir', 'adi': 'aybuke'}

sözlükteki elemanlara erişirken:
>>> sozluk['adi']
'aybuke'
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dir (liste) diyerek liste veri tipi üzerinde kullanabileceğimiz fonksiyonları listeleriz. Bu tüpler ve sözlükler için de geçerli.

>>> dir(liste)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__delslice__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getslice__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__setslice__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder